Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Duur van het verblijf

De huurder die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om na afloop van het verblijf in de lokalen te blijven.

Artikel 2 – Sluiting van de overeenkomst

De reservering wordt effectief zodra de huurder aan de eigenaar een voorschot van 30% van het totale bedrag van het verblijf met een minimum van één nacht per kamer en een kopie van het contract ondertekend vóór de op de voorzijde aangegeven datum heeft gestuurd. Een tweede exemplaar dient door de klant bewaard te worden.

De borg kan worden betaald met een Franse bankcheque op naam van de heer en mevrouw LEDUC, met een bankoverschrijving, met vakantiebonnen of met een online creditcard.

Voorschotten worden bij ontvangst geïnd.

De betaling van een voorschot impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De prijzen zijn inclusief alle kosten en exclusief toeristenbelasting.

Artikel 3 – Annulering door de klant

Alle annuleringen moeten per brief of e-mail aan de eigenaar worden gemeld.

A/ Annulering voor aanvang van het verblijf

Indien de annulering voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, is een vergoeding verschuldigd als volgt

  • Tot 15 dagen voor aankomst geen kosten
  • Tussen 14 en 7 dagen voor de aankomstdatum: 25% van het verblijf
  • Tussen 6 en 3 dagen voor de aankomstdatum: 50% van het verblijf
  • 2 dagen voor de aankomstdatum of niet verschijnen: 100% van het verblijf

B/ Indien de huurder niet komt opdagen voor 19 uur op de dag van het begin van het verblijf, vervalt dit contract en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken. De waarborg blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt het saldo van de prijs van het verblijf op te eisen.

C/ In geval van een verkort verblijf wordt de prijs van de accommodatie volledig door de eigenaar ingehouden. Niet gebruikte aanvullende diensten worden terugbetaald.

Artikel 4 – Annulering door de eigenaar

Indien de eigenaar het verblijf voor het begin van het verblijf annuleert, dient hij de klant hiervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per telegram op de hoogte te stellen.

Onverminderd elk verhaal tot schadevergoeding zal de klant de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald krijgen. Hij zal tevens een schadevergoeding ontvangen die ten minste gelijk is aan de boete die hij zou hebben moeten betalen indien hij op die datum had geannuleerd.

Artikel 5 – Aankomst

De klant moet aankomen op de dag en op het tijdstip dat in het contract is vastgelegd. In geval van late of verlate aankomst moet de huurder de eigenaar op de hoogte brengen.

Artikel 6 – Betaling van het saldo

Het saldo moet worden betaald bij aankomst bij de eigenaar. Alle extra diensten die niet in dit contract zijn vermeld, moeten aan het einde van het verblijf aan de eigenaar worden betaald.

Artikel 7 – Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een lokale belasting die de gast moet betalen aan de eigenaar, die deze vervolgens afdraagt aan de schatkist.

Artikel 8 – Gebruik van de ruimten

De klant moet het rustige karakter van de lokalen respecteren en ze gebruiken overeenkomstig hun bestemming. De klant verbindt zich ertoe de kamers in goede staat terug te geven.

Artikel 9 – Capaciteit

Dit contract is gemaakt voor een bepaald aantal gasten. Indien het aantal gasten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht extra gasten te weigeren.

Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een groter aantal klanten dan geweigerde klanten, geen terugbetaling kan worden overwogen.

Artikel 10 – Dieren

In dit contract staat dat de klant niet in het gezelschap van een huisdier mag verblijven. Indien de gast deze clausule niet respecteert, kan de eigenaar de dieren weigeren.

Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen.